بعد از انتشار سه نسخه ی قبلی محصول همدار، اینک با عرضه ی نسخه ی چهارم محصول همدار با نام همدار 2.5.0 امکانات مناسب جدیدی به این محصول افزوده شد و محصول از لحاظ پایداری ارتقاء یافت.

در نسخه ی جدید این محصول سعی شد تا در بخش پایش و مانیتورینگ سیستم، امکانات جدید و مناسبی افزوده شود و مانیتورینگ دقیق تری در نگاه کلی و زیر بخش های سیستم از قبیل سیاست ها و موبایل اعمال شود.

در بخش اختصاص موبایل به هر کارمند، امکان حذف موبایل اختصاص یافته نیز فراهم شد.

و در نهایت با برطرف شدن مشکلات گزارش شده در سیستم، پایداری سیستم افزایش پیدا کرد.

تغییرات در نسخه 2.5.0 در یک نگاه:

  • بروزرسانی سیستم مانیتورینگ
  • امکان مشاهده و مانیتورینگ دقیق در بخش های نگاه کلی ، سیاست ها ، موبایل ها
  • امکان حذف موبایل اختصاص داده شده به کارمندان
  • رفع مشکلات گزارش شده و افزایش پایداری سیستم