شرکت دانش‌بنیان به شرکت‌هایی گفته می‌شود که دانش و فناوری، جزئی جدایی‌ناپذیر از دارایی آن‌ها باشد.

شرکت دانش‌بنیان شرکتی است که به منظور هم‌افزایی علم و ثروت، توسعه اقتصاد دانش‌محور، تحقق اهداف علمی و اقتصادی شامل گسترش، کاربرد نوآوری و تجاری‌سازی نتایج حاصل از تحقیق و توسعه در حوزه فناوری‌های برتر، با ارزش افزوده فراوان و براساس معیارهای موردنظر قانون تایید می‌شود، که بر اساس پیچیدگی فنی در دو سطح ۱ یا ۲ تقسیم بندی می شود.

شرکت امنش بعد از ایجاد و شکل گیری محصول همدار و دریافت نشان دانش بنیان نوع ۲، تمام تلاش خود را بر روی ارتقاء محصول همدار قرار داد به همین منظور در طول ۲ سال گذشته، توجه ویژه ای به پیشرفت محصول داشت. از این رو محصول را از نظر کیفیت و تکنولوژی ارتقاء بخشید و امکانات متنوعی را به محصول افزود.

بر این اساس بعد از ارزیابی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری جهت تمدید مجوز دانش بنیان،همدار در رده بندی محصولات با تکنولوژی بالا قرار گرفت و از نوع ۲ به نوع ۱ ارتقاء یافت.