مدیریت امن موبایل همدار

همدار سازمانی چیست؟

زمان آن رسیده که، سازمان ها موبایل را به عنوان ابزاری نوین و مطمئن وارد چرخه ی کاری سازمانشان نمایند.
با دسترسی ایمن کارمندان، از هر مکان به سرویس های سازمان، کارآیی کارمندان افزایش می یابد در حین اینکه برای مدیران IT سازمان ها این امکان فراهم است که از راه دور برنامه ها و داده های مورد نیاز کارمندان خود را پیکربندی کنند.

بر اساس کاربردهای متفاوتی که موبایل ها درون سازمان ها دارند، همدار سه مدل زیر را ارايه می کند.
- مدل جزیره
- مدل مهار
- مدل کیوسک

Img
Img

همدار دانش آموزی چیست؟

استفاده ی بدون کنترل و نامحدود کودکان از موبایل، دغدغه ی امروز اکثر خانواده هاست.
همدار با فراهم آوردن بستری نرم افزاری برای موبایل های اندرویدی در جهت رفع این مشکل، به کمک خانواده ها آمده است.

از جمله امکانات این نرم افزار می توان به موارد زیر اشاره کرد.
- مدیریت استفاده از اینترنت
- مدیریت برنامه ها
- مدیریت زمانبندی استفاده