خبرهای خوب یا بد به سرعت در اینترنت پخش می شوند و بدون احتیاط و بدون تفکر ، بچه ها می توانند خودشان را در موقعیت های دشواری قرار دهند که عواقب ماندگاری داشته باشد.

 راه حل این موضوع، یادگیری نحوه اشتراک گذاری با کسانی که می شناسند و کسانی که نمی شناسند، است. از این رو به فرزندانتان کمک کنید، بدانند هر چیزی را با چه فردی به اشتراک بگذارند. و هر پستی را تنها به افرادی که لازم است، برسانند. برای آشنایی بیشتر، این دسته بندی ها را ببیند.

• بعضی پست ها که بیشتر جنبه شخصی و خانوادگی دارند را تنها می توان با والدین به اشتراک گذاشت. 
  
• بعضی دیگر را علاوه بر خانواده می‌توان با دوستان به اشتراک گذاشت.
  
• آن‌هایی را که جنبه عمومی‌تری دارند، با همه می‌توان به اشتراک گذاشت.
  
• ماهیت بعضی پست ها شایعه و یا اخبار منفی است، بهتر است که این پست ها را به هیچ‌کس ارسال نکنند و آن‌ها را بلاک کرده و به عنوان پست نامناسب گزارش کنند. 


به عنوان نمونه پست های زیر با گروه‌هایی که مشخص شده‌اند به اشتراک گذاشته می شود.


اشتراک گذاشتن مکان جاری به صورت زنده این را فقط باید با والدین به اشتراک بگذارید
عکس سلفی تنها با دوستتان، نباید کس دیگری ببیند
اشتراک گذاری یک شایعه که یکی از دوستانت ازت می خواهن به دیگران ارسال کنی به هیچ کس ارسال نکن، ممکن است کسی راناراحت کند. چیزهای منفی را نباید به اشتراک بگذاری چون از نظر اخلاقی خوب نیست
برنامه‌ریزی برای یک گردهمایی مثلاً ورزشی با دوستانت به اشتراک بگذار
یک نقاشی قشنگ با والدین، دوستان و همه به اشتراک بگذار
عکس فوتبالی با دوستات با والدین و دوستانت به اشتراک بگذار
شماره تلفن چون شماره تلفن هر کس جزو اطلاعات هویتی هر فرد است، فقط با خانواده و دوستانی که قابل اعتمادند به اشتراک بگذار
ویدیویی که با یکی از دوستات لبخونی کردی با خانواده و دوستات به اشتراک بگذار
شماره کارت والدین اطلاعات مالی حساسند و نباید به دوستان و افراد دیگر بدهید.به هیچ‌کس ندهید
ویدیوی مسخره آمیز از هر کسی چون باعث ناراحتی فرد می‌شود نباید به هیچ‌کس فرستاد