انتشار-نسخه-جدید

انتشار نسخه ی جدید موبایل امن سازمانی همدار 5.1.31

انتشار نسخه ی جدید موبایل امن سازمانی همدار 5.1.31

در راستای افزایش کارآیی و پایداری محصول همدار و به جهت پاسخگویی هر چه بهتر نیازهای مشتریان، در نسخه جدید این محصول، امکانات و ویژگی های متنوعی افزوده شده است.

بیشتر بدانید
انتشار نسخه ی جدید موبایل امن سازمانی همدار 4.7.12

انتشار نسخه ی جدید موبایل امن سازمانی همدار 4.7.12

نسخه ی 4.7.12 از محصول همدار، آخرین نسخه ی این محصول می باشد که در تاریخ ۱۷ مهر سال ۱۴۰۱ منتشر شد. این نسخه هم اکنون از طریق سایت همدار قابل دسترس است.

بیشتر بدانید
انتشار نسخه ی جدید موبایل امن سازمانی همدار 2.5.0

انتشار نسخه ی جدید موبایل امن سازمانی همدار 2.5.0

بعد از انتشار سه نسخه ی قبلی محصول همدار، اینک با عرضه ی نسخه ی چهارم محصول همدار با نام همدار 2.5.0 امکانات مناسب جدیدی به این محصول افزوده شد و محصول از لحاظ پایداری ارتقاء یافت.

بیشتر بدانید