همدار مدل کیوسک

گروهی از کیوسک ها با قابلیت مدیریت جامع آنلاین

کیوسک

مشاغل و سازمان های مدرن برای افزایش بهره وری و فروش از فناوری و برنامه های مختلفی استفاده می کنند.
برای صنایع مشتری مدار ، یکی از بهترین راهها برای جلب علاقه و کمک سریع تر به ارباب رجوع ، استفاده از کیوسک است.

در کیوسک همدار، سازمان ها یا صنایع می توانند گروهی از کیوسک های خود را فارغ از محل آنها کنترل و مدیریت کنند و در صورت نیاز به صورت آنلاین، تغییرات لازم را بر روی آنها اعمال کنند.
این کیوسک ها همان موبایل ها و تبلت های اندرویدی هستند که با نصب برنامه همدار به کیوسک تبدیل شده اند.

کاربرد کیوسک در مشاغل

بیمارستان ها

هتل ها

کیوسک های سرگرمی در پرواز

پایانه های فرودگاه ها

شبکه های پخش مویرگی

رستوران ها