همدار مدل جزیره

دور کاری با موبایل در بستر امن

جزیره چیست؟

دسک تاپ ها و لپ تاپ ها، هنوز هم جایگاه مهمی در محیط های فناوری اطلاعات بیشتر شرکت ها و سازمان ها دارند. با این حال ، دستگاه های تلفن همراه با سرعت حیرت انگیزی در حال گسترش هستند.
تقریباً همه کارکنان، موبایل های خود را دارند. این کارمندان به طور فزاینده ای انتظار دارند که بتوانند از موبایل های خود برای دسترسی به داده های شرکت هنگام حرکت استفاده کنند. هنگامی که آنها برای یک جلسه کاری بیرون می روند ، انتظار دارند که بتوانند به داده های سازمانیشان دسترسی داشته باشند.
برخی از شرکت ها به دلیل خطرات امنیتی مرتبط با ذخیره اطلاعات حساس تجاری در موبایل ها ، در مقابل استفاده از موبایل های متعلق به کارمندان مقاومت می کنند. اما به مرور بیشتر شرکت ها متوجه این شده اند که باید به سمت سیاست هایی برای موبایل های کارمندان خود حرکت کنند تا بتوانند این تهدید را به فرصتی سودآور تبدیل کنند.

جزیره ی همدار به راه حلها ، ابزارها و سیاستهایی که بر موبایل های کارمندان نظارت دارند اشاره دارد. به عبارت دیگر ، به عنوان نقطه اتصال موبایل کارمندان به محیط فناوری اطلاعات سازمان ها عمل می کند.
جزیره ی همدار به شرکت شما این امکان را می دهد تا با اطمینان بیشتری از مزایای موبایل ها - افزایش بهره وری در کنار کاهش مخاطرات فناوری - برخوردار باشید. بدون این مزایا، در مواجهه با موبایل های کارمندان خود با مشکلات قابل توجهی می توانید روبرو شوید.

مزایای استفاده از جزیره در شرکت ها و سازمان ها چیست؟

امکان دور کاری و افزایش بهر وری

از طریق جزیره ی همدار، کارمندان شما می توانند فرآیندهای تجاری شما را در هر زمان و مکانی از طریق موبایل های خود انجام دهند.

امنیت داده های سازمان و امنیت موبایل ها

از بین تمام مزایا ، امنیت سایبری شاید برجسته ترین باشد. هر موبایل متصل جدید گره دیگری را در محیط دیجیتال اضافه می کند. به نوبه خود ، هر گره جدید بردار حمله دیگری را برای جذب هکرها اضافه می کند. با داشتن جزیره ی همدار ، می توانید امنیت سایبری را در کلیه موبایل های متصل مستقر کنید.

کاهش سربار فناوری و کاهش هزینه

یکی از مزایای قابل توجه، کاهش هزینه های کل برای سازمانها است.کارمندان بدون توقع، مراقب موبایل خود هستند چون این کار را تحمیل سازمان نمی دانند و به این روش می توانید اطمینان داشته باشید که کارمندانتان به طور مستقل دروازه های زیادی را برای سازمان شما آماده نگه می دارند. هنگامی که کارمندان دستگاه های تلفن همراه خود را به کار می برند ، شرکت ها می توانند اطلاعات بیشتری را به ابر منتقل کنند و هزینه های زیرساخت IT را پس انداز کنند.