کاربرد همدار

موبایل ها را دستیار کارمندان خود کنید

شرکت ها یا سازمانهایی که نیروی فعال در خارج از سازمان دارند


با همدار سازمانها اطمینان دارند که کارمندان شان به صورت امن از هر مکانی می توانند به سرویس های سازمان دسترسی داشته باشند.
در عین اینکه مدیران سازمان بتوانند بر روی این دستگاه ها نظارت و مدیریت داشته باشند.

شرکت ها یا سازمانهایی که سرویس درون سازمانی در بستر موبایل دارند


شرکت ها و سازمانها می توانند سرویس درون سازمانی در بستر موبایل ارائه کنند و اطمینان داشته باشند که این ارتباطات به صورت امن انجام می شود.

شرکت ها یا سازمانهایی که موبایل را ممنوع کرده اند


با اطمینان سازمانها از قابلیت مدیریت موبایل ها در محیط کاری، سازمانها می توانند با خاطری آسوده از موبایل در محیط کار نیز بهره ببرند.

شرکت های فعال در زمینه توزیع کالا - پخش مویرگی - ادارات پست


اغلب شرکت های پخش، موبایل یا تبلت در اختیار کارمندان فروش خود می گذارند، که با همدار می توانند مدیریت و نظارت ویژه ای به صورت آنلاین بر این دستگاه ها داشته باشند .