کاربرد همدار در خدمات بهداشتی

موبایل ها را دستیار کارمندان بهداشت و درمان کنید

کاربرد همدار در مراقبت های بهداشتی

بهداشت و درمان همواره صنعتی بوده است که نیازمند پیشرفت تکنولوژی است .
در چنین صنعت حساس و در حال تحولی ، نیاز در لحظه برای تأمین دسترسی به داده ها در یک نقطه خاص مراقبت ، به ویژه هنگامی که برای پزشکان و بیماران بسیار مهم باشد ، ضروری است.

در اینجاست که راه حل های مدیریت موبایل های سازمانی به کمک می آید.
این راه حل ها، راه حل هایی جدید در بخش مراقبت های بهداشتی هستند که از یک طرف داده های صحیح را در زمان مناسب ارائه می دهند ، در حالی که همزمان ، ویژگی های قدرتمند دیگری را برای بهبود شرایط مراقبت های بهداشتی ارائه می دهند.
مزایای بسیاری وجود دارد که این محصولات به صنعت بهداشت و درمان داده است. به عبارت دیگر ، نقش اساسی در تحول در صنعت مراقبت های بهداشتی در سراسر جهان داشته است.

برخی از مزایای آن عبارتند از:

تصمیم گیری سریع و بهبود یافته:

مدیریت تحرک سازمانی در مراقبت های بهداشتی مزیت و قدرت به تصمیم گیرندگان برای تصمیم گیری به موقع با داده های مناسب می دهد.
این امر به پزشکان این امکان را می دهد تا به پرونده های پزشکی بیمار و همچنین تاریخچه پزشکی دسترسی پیدا کنند تا تصمیمات مناسبی را برای بیماران اتخاذ کنند تا آنها بتوانند درمان و خدمات بهتری داشته باشند.

افزایش بهره وری:

راه حل های همدار باعث صرفه جویی در وقت و تلاش کلیه کارمندان مرتبط با خدمات درمانی می شود که در عوض ، منجر به مشارکت بیشتر و بهبود سریع بیمار می شود.
مشاوره از راه دور را امکان پذیر می کند تا پزشکان بتوانند در مدت زمان کمتری بیماران بیشتری درمان کنند.
با استفاده از برنامه های بهداشت همراه ، زمان پاسخ نیز می تواند بهبود یابد تا ارتباط با پزشکان در دسترس و شفاف شود. با استفاده از این راه حل، تعداد اسناد حمل شده توسط بیماران برای سوابق پزشکی و سابقه درمان کاهش می یابد.
دسترسی صحیح به داده ها روند درمان را به طور نمایی کاهش می دهد.