کاربرد همدار در سازمانهای مالی

موبایل را دستیار کارمندان در ارائه بهتر خدمات مالی کنید.

کاربرد همدار در حوزه ی خدمات مالی

بانک ها

برای بانک ها ، امنیت و بهره وری باید دست در دست هم دهند. کارمندان بانک ها، مانند تحلیلگران مدیریت ریسک و مشاوران مالی، نیاز به دسترسی سریع و لحظه ای به اطلاعاتی مانند قیمت سهام و اطلاعات اعتباری دارند.
کارمندان در سراسر سازمان نیاز به دسترسی به بانکهای اطلاعاتی اختصاصی بانک و پیام رسان و ایمیل دارند. در دسترس بودن این داده های کلیدی نمی تواند محدود به یک میز یا یک دفتر کار باشد.
کارمندان باید بتوانند با آزادی عمل در هرکجا و هر زمان که لازم باشد اقدام به انجام کار کنند.

فواید همدار برای بانک ها

تحرک ایمن

تلفن های هوشمند و تبلت ها پاسخ این نیازها را ارائه می دهند ، اما موبایل ها نگرانی هایی را با خود به همراه می آورند.
صنعت خدمات مالی بسیار حساس است و غالباً مورد هدف مجرمان قرار می گیرد. اگر بانک نتواند امنیت نفوذ ناپذیری را تضمین کند ، مهم نیست که چقدر می تواند با تلفن همراه کارآمدتر شود، بنابراین نمی تواند از این فناوری استفاده کند.
اما از طرف دیگر نیز نمی تواند کارکنان را از استفاده دستگاه های خود برای کار جلوگیری کند. در عوض ، کاری که بانک باید به جستجوی آن بپردازد این است که کارمندان بتوانند از تلفن های موبایل تا حد امکان استفاده کنند. و نیز بتوانند از دستگاه های سازمانی و شخصی به گونه ای استفاده کنند تا امکان ایجاد گردش کار جدید به وجود آید.

ارتباطات ایمن

جدا از تحرک ، کاربران بانک همچنین ارتباط گسترده ای در شبکه های اجتماعی دارند. تصمیم گیرندگان می دانند که آنها برای محافظت از این ارتباطات راهی لازم دارند که مبادا آنها به یک خطر امنیتی تبدیل شوند. اما هر روشی که آنها استفاده کنند نمی تواند در قابلیت استفاده یا اتصال تداخل داشته باشد.

زیرساختهای تلفیقی

سرانجام ، بانک ها خواستار این هستند که نیازهای فوق را از طریق یک راه حل واحد برطرف کنند تا هم هزینه و هم پیچیدگی را کاهش دهند.

پیشنهاد ما

همدار یک راه حل است که می تواند به طور یکپارچه مدیریت موبایل ها را از راه دور ارائه دهد.
برای بانک ها این یک چالش است ،اما این چالشی است که بانک ها می توانند با استفاده از راه حل های همدار با آن مقابله کنند.
ایده ی تکمیل زیرساخت های متداول فعلی برای استفاده از تکنولوژی روز، خواست بانک ها است. بانک ها میخواهند کمترین هزینه را برای ارائه راه حل ها بپردازند ، از پیچیدگی زیرساختی آن بکاهند و بار عملیاتی را برای بخش IT خود کاهش دهند.
و این دیدگاهی است که ما آنها را به سمت آن سوق می دهیم - این همان چیزی است که ما می توانیم فراهم کنیم.

بیمه

شرکت های بیمه برای تحول در تجارت و به دست آوردن مزیت رقابتی به تحرک روی آورده اند.
گردش کار با موبایل امکان افزایش بهره وری ، ارائه خدمات شخصی سازی شده ، کاهش تاخیر در پردازش و افزایش سودآوری شرکت را برای تنظیم کننده ها ، نمایندگان و تیم های فروش فراهم می کند.
از آنجا که تهدیدات برای داده ها به طور فزاینده ای پیچیده تر می شود ، شرکت های بیمه پیشرو، باید امنیت و نظارت را با بهره وری موازنه کنند.
همدار راه حل هایی را ارائه می دهد که به شما امکان می دهد ضمن محافظت از داده های مشتری و شرکت ، بین تیم های داخلی ، شرکا و مشتریان ارتباط برقرار کنید.

کارمندان برای ارزیابی ادعاها یا مشاوره با مشتری ، مدارک و دستگاههای کمتری را حمل می کنند

نمایندگان مستقل شرکت، به پرونده های مشتری و اطلاعات شرکت ایمن دسترسی دارند

کارمندان ویزیتور می توانند به طور ایمن به ایمیل و تقویم دسترسی پیدا کرده و اسناد را هنگام حرکت ویرایش کنند

پیشنهاد ما

زمان آن رسیده است تا نیازهای کارمندان را درک کنیم و آنها را امن کنیم. ما به شما مدیریت موبایل های سازمانی همدار را پیشنهاد می کنیم.