کاربرد همدار در دانشگاه ها

موبایل ها ابزار دورکاری اساتید و کارمندان دانشگاه ها می شوند.

کاربرد همدار در دانشگاه ها و مراکزآموزشی

همدار، موجب صرفه جویی در زمان استادان و کارمندان دانشگاه در ضمن حفظ اطلاعات حساس و حفظ حریم شخصی کاربران می شود.
استادان تمام وقت می گویند کار با تبلت و موبایل ها با همدار در هفته قسمتی از زمانشان را آزاد می کند - آنها می توانند تکالیف را هر زمان که اوقات فراغت داشته باشند ، تصحیح کنند.
همدار مسئولیت وفاداری خود را برای محافظت از اطلاعات محرمانه دانشجویان و مالکیت معنوی اساتید را نیز مد نظر دارد.

موبایل ها ابزار دورکاری اساتید و کارمندان دانشگاه ها می شوند.