در حال حاضر بسیاری از سازمان ها به دلیل عدم اعتماد به شبکه‌های اجتماعی، اطلاعات و پیام‌های خود را از طریق شبکه‌های اجتماعی مبادله نمی کنند.

این نبود اطمینان از امنیت شبکه‌های اجتماعی باعث شده، این سازمانها نتوانند از مزایای بیشماری که یک ارتباط در لحظه فراهم آورده استفاده کنند.

در گام اول، محصول همدار با امن کردن استفاده از موبایل در سازمان ها، و در گام بعدی، افزودن سرویس شبکه اجتماعی سازمانی، بستری امن برای استفاده از موبایل ها در چرخه ی فعالیت‌های سازمانی فراهم آورده است.

شبکه اجتماعی همدار، این امکان را به سازمان ها می‌دهد تا افراد یک تیم یا گروه کاری بتوانند به آسانی و به طور ایمن با یکدیگر در تعامل باشند. تعامل و ارتباطی که در راستای سریع‌تر و ساده‌تر کردن مسیرهای رسیدن به اهداف تیم است.

در این سیستم، مدیریت مرکزی توسط مدیر IT انجام می پذیرد.

ویژگی های همدار چت

  • امکان تعریف تیم های مجزا با کاربران مجزا
  • امکان تعریف کانال های خصوصی و عمومی در داخل هر تیم
  • امکان ارسال پیام مستقیم
  • امکان ارسال فایل
  • امکان تنظیم اعلان‌ها
  • امکان ارسال تصویر ، صوت و ویدیو