نمایشگاه پژوهش و فناوری، در مکان نمایشگاههای بین المللی مشهد از تاریخ ۱۲ آذر تا ۱۵ آذر با هدف ( ارايه و معرفی دستاوردهای پژوهشی، بستری برای تجاری سازی و فرصتی برای سرمایه گذاری ) در حوزه استان خراسان رضوی برگزار گردید.

نمایشگاه در قسمت های مختلف دانش آموزی، دانشگاهی، صنعت و حوزه برگزار شد. بازدیدکنندگان در طی برگزاری نمایشگاه از نزدیک با جدیدترین طرح های پژوهشی در این حوزه ها آشنا شدند.

گروه نرم افزاری امنش نیز با معرفی دو محصول موبایل امن(همدار) و روتر پرسرعت بومی( سودار) در این نمایشگاه حضور پیدا کرد.

در روزهای برگزاری نمایشگاه غرفه امنش میزبان فعالان و علاقه مندان بسیاری در حوزه های فناوری اطلاعات، آموزش و صنعت بود. از نکات قابل توجه برای بازدید کنندگان استفاده آسان و امکانات متنوع به همراه امنیت بالا درمحصول موبایل امن بود.

در قسمت روتر پر سرعت نیز ، مشخصه ی سرعت بالا و اعمال الگوریتم بومی بر روی آن ، از نکات مهمی بود که توجه بازدیدکنندگان را به خود جلب کرد.

در روز سوم نمایشگاه همایشی با عنوان استارت آپ های موفق با حضور شرکت های منتخبی از دانشگاه ها، پارک های علم و فناوری و صنعتی برگزار شد که امنش به عنوان یکی از استارت آپ های موفق،به ارایه محصول همدار خود پرداخت.