پشتیبانی

پشتیبانی

تیم همدار، در تمام مراحل استفاده از این نرم افزار، همراه شما خواهند بود. اگر در استفاده از محصول، نیازمند توضیحات بیشتر بودید، تیم پشتیبانی همدار از طریق کانال های زیر پاسخگوی شما هستند.

کانال پشتیبانی: @hamdar_ir

آیدی پشتیبانی: @hmdr_ir

تلفن پشتیبانی و واتساپ: ۰۹۱۵۴۳۸۰۵۵۹